Lokaal netwerk Gezinsvormen

Contact

Ook geïnteresseerd in het realiseren van netwerken van gezinsvormen? Dan kunt u ons benaderen voor een gesprek, waarin wij dit plan toelichten.

Lees verder >

Doel: pilots in 5 regio's

Netwerken van gezinsvormen zijn in ontwikkeling. De organisaties Gezinshuis.com, Intermetzo, de Rudolphstichting en Gezinsvormen.nl werken samen met jeugdzorgaanbieders aan het ontwikkelen en realiseren van lokale netwerken gezinsvormen. Jan Willem de Zeeuw is kwartiermaker, samen met één of meer gezinshuisouders in de gemeente of regio.

Lees verder >

Een rekensom

Per jaar wonen ongeveer 44.000 kinderen en jongeren niet meer thuis. Ruim 24.000 kinderen en jongeren worden opgevangen in pleeggezinnen en 20.000 in residentiële opvang, het merendeel in instellingen (leefgroepen) en bijna 1.700 in gezinshuizen. Ons doel is om het aantal uithuisplaatsingen te verminderen en de opvang in gezinsvormen te vergroten. Waar praten wij dan over?

Lees verder >

Lokale netwerken van Gezinsvormen

Het aantal kinderen en jongeren dat uithuisgeplaatst wordt, moet en kan omlaag. Toch zullen opvangvoorzieningen nodig blijven, ook binnen het nieuwe jeugdzorgstelsel. Streven van de projectpartners is dat meer kinderen en jongeren opgroeien in gezinsvormen. Dat kan door het opzetten van een lokale infrastructuur van kleinschalige opvang en hulp , een ‘Lokaal netwerk Gezinsvormen’.

Dit netwerk draagt bij aan het versterken van opvoedende krachten in de pedagogische civil society en biedt een concrete plaats voor interventies van de specialistische jeugdzorg. In lijn met het nieuwe stelsel jeugdzorg waarin zorg en ondersteuning zo vroeg en licht mogelijk dichtbij huis worden aangeboden, waardoor kosten beheersbaar blijven.

Praktisch

Projectleider Jan Willem de Zeeuw
Partners Gezinshuis.com; Intermetzo, Rudolphstichting, Gezinspiratieplein, Alliantie Kind in Gezin
Opdrachtgever Gezinshuis.com
Status Lopend

Lees meer in de ‘Hoofdlijnen plan Lokale Netwerken Gezinsvormen’.
 Denk, praat en ontwikkel mee via de LinkedIn subgroep Netwerken Gezinsvormen onder gezinspiratiePLEIN.

Inloggen/ registreren

Voordat je je kan aanmelden voor een activiteit moet je je eerst hieronder inloggen. Heb je je nog niet eerder aangemeld/ geen account? Registreer je dan eerst [klik op de knop 'Registeren' onder de aanmeld-knop].

Nieuwsbrief

Joomla Extensions powered by Joobi

Activiteiten Kalender

Contact

Rudolphlaan 2
3794 MZ  De Glind
T (0342) 45 90 24

Stuur een bericht via ons contact formulier
www.gezinspiratieplein.nl

We doen het niet alleen