Afgeronde onderzoeken

Het verdriet dat 'uithuisplaatsen' heet

Op welke manier kan de begeleiding bij verlies en rouwverwerking (zoals bij een uithuisplaatsing) blijvend geïntegreerd worden in de basismethodiek van gezinshuizen? Het onderzoek is gericht op het definiëren van een theoretisch kader om uithuisplaatsing als verlieservaring te beschouwen.

Lees verder >

Maatschappelijke Business Case

Om gemeenten te kunnen helpen in hun besluitvorming en om het belang van gezinshuizen concreet te kunnen aantonen is het dus belangrijk om meer inzicht te krijgen (meer)waarde van een gezinshuis. Wat zijn de kosten en baten van gezinshuizen? Welke maatschappelijke problemen op de lange termijn kunnen worden voorkomen met de inzet van professioneel opvoeden van jeugdigen met meervoudige en complexe problematiek? En wat is de kostenbesparing die dit oplevert?

Lees verder >

Maatschappelijke Business Case - 'Verlengde Pleegzorg'

Rens woont in een pleeggezin en wordt bijna 18. Zijn opleiding op de grafische school gaat goed. Met de begeleiding van zijn pleegouders lukt het hem om structuur te krijgen en pakt hij dingen op. Maar wat nu na zijn verjaardag en hij eigenlijk geen pleegzorg meer krijgt en alles zelf moet doen? Rens kan al veel zelf maar niet alles. Kan hij niet wat langer blijven?

Lees verder >

Pleeggrootouders

Het fenomeen pleeggrootouderschap verdient aandacht. Grootouders kunnen in veel gevallen een prachtige oplossing bieden wanneer hun kleinkind niet meer bij de ouders kan wonen, blijkt uit een onderzoek naar pleeggrootouderschap. Het onderzoek toont aan dat pleeggrootouders goede opvoeders zijn en dat zij echt een verschil uitmaken.

Lees verder >

Procedure voor matching

Er leven veel vragen over de matching van een kind met een pleeggezin of gezinshuis: Welke factoren van het kind, de pleeg-/gezinshuisouders, het gezin, de buurt en de organisatorische context spelen een rol bij matchting? Hoe kan het proces van matchen, kennismaken en de start van een plaatsing zo worden ingericht dat de kans op een stabiele plaatsing zo hoog mogelijk is?

Lees verder >

Inloggen/ registreren

Voordat je je kan aanmelden voor een activiteit moet je je eerst hieronder inloggen. Heb je je nog niet eerder aangemeld/ geen account? Registreer je dan eerst [klik op de knop 'Registeren' onder de aanmeld-knop].

Nieuwsbrief

Joomla Extensions powered by Joobi

Activiteiten Kalender

Contact

Rudolphlaan 2
3794 MZ  De Glind
T (0342) 45 90 24

Stuur een bericht via ons contact formulier
www.gezinspiratieplein.nl

We doen het niet alleen