Afgeronde onderzoeken

Om gemeenten te kunnen helpen in hun besluitvorming en om het belang van gezinshuizen concreet te kunnen aantonen is het dus belangrijk om meer inzicht te krijgen (meer)waarde van een gezinshuis. Wat zijn de kosten en baten van gezinshuizen? Welke maatschappelijke problemen op de lange termijn kunnen worden voorkomen met de inzet van professioneel opvoeden van jeugdigen met meervoudige en complexe problematiek? En wat is de kostenbesparing die dit oplevert?

Om meer inzicht te krijgen in deze vragen werkt het Gezinspiratieplein aan een Maatschappelijke Business Case (MBC) voor gezinshuizen. Een Maatschappelijke Business Case vergelijkt de economische én maatschappelijke kosten en baten van een organisatie of project, in dit geval het gezinshuis, om zo de waarde er van vast te stellen. Met behulp van deze MBC wordt de meerwaarde van de plaatsing van langdurig uithuisgeplaatste kinderen in gezinsvormen geconcretiseerd en wordt deze waarde beter meetbaar.

De maatschappelijke Business Case Gezinshuizen laat zien dat langdurig opvangen van uithuisgeplaatste kinderen in een gezinshuis 30 % meerwaarde heeft.  Het helpt kinderen met complexe en meervoudige problematiek bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Het bevordert de kans op het krijgen van werk en een zelfstandige woning en het verbetert ook hun maatschappelijke positie. Maar langdurig 'inhuisplaatsen' betekent niet alleen winst voor het kind. Ook voor de financier (vaak de gemeente of verzekeraar) brengt het gezinshuis rendement. Inhuisplaatsen voorkomt investeringen in duurdere vormen van zorg (zoals plaatsing in leefgroepen). Ook voorkomt het criminaliteit en bespaart het op uitkeringen. Als je deze meerwaarde uitdrukt in geld brengt elke in gezinshuizen geïnvesteerde euro uiteindelijk € 1,30 op! Deze mBC bekrachtigt zo
concreet de meerwaarde van gezinshuizen.

Klik hier voor de volledige rapportage over de MBC van gezinshuizen

Praktisch    
Projectleider   Gezinspiratieplein
Initiatiefnemers   Het Nederlands Jeugdinstituut, Rudolphstichting
Opdrachtgevers   Ambiq, Spirit en Gezinspiratieplein (namens Rudolphstichting, Gezinshuis.com en Intermetzo)
Status   Afgerond
Looptijd   december 2013 - 26 maart 2015