Basis

tekst teksy

Er zijn geen evenementen in de planning

Naar aanbod

Afgeronde onderzoeken

Op welke manier kan de begeleiding bij verlies en rouwverwerking (zoals bij een uithuisplaatsing) blijvend geïntegreerd worden in de basismethodiek van gezinshuizen? Het onderzoek is gericht op het definiëren van een theoretisch kader om uithuisplaatsing als verlieservaring te beschouwen.

Doel van het onderzoek is om te kijken of de uithuisplaatsing als verlieservaring gedefinieerd kan worden, en onder welk 'soort' verlies deze ervaring valt. Het onderzoek draagt bij aan de visievorming rondom de uithuisplaatsing van kinderen en hoe gezinshuisouders omgaan met het verlies en het rouwproces van de kinderen/jongeren. Het geeft ook zicht op de thema's die gezinshuisouders in de begeleiding van de kinderen en jongeren kunnen vormgeen.

Het onderzoek verloopt in drie fasen. Fase 1 omvat een literatuuronderzoek en documentenanalyse (dossiers en ondersteuningsplannen). In fase 2 worden gezinshuisouders (zowel van 's Heeren Loo als andere geïnteresseerde gezinshuisouders) geënquêteerd. In de derde en laatste fase komen fase 1 en 2 bij elkaar in een implementatieplan. Het onderzoeksverslag is een interne notitie voor ’s Heerenloo en niet beschikbaar.

Praktisch      
Projectleider  

Inge Gelderloos-Bolks, Master Pedagogiek, NHL

Partners  

St. Ambiq, Stichting voor je kiezen, Leger des Heils 

Opdrachtgever  

's Heeren Loo: Marije van Kleeff, Lotte Jansen 

Status  

afgerond

Looptijd  

september 2012 - september 2014

Mei 2014: Afronding

Fase 1 en 2 van het onderzoek zijn afgerond. Er wordt geschreven aan een projectplan, dat in ieder geval 's Heeren Loo gaat implementeren in haar werkwijze. Projectleider Inge Gelderloos licht alvast een tip van de sluier op.

 • Thema 'Verlies en rouw bij uithuisplaatsing' toevoegen aan het bestaande scholingsprogramma voor gezinshuisouders
  • Toevoegen van het thema verlies en rouw bij uithuisplaatsing in de catalogus.
  • Ontwikkeling training voor gezinshuisouders en deze inhoudelijk en didactisch onderbouwd ontwerpen.
  • Redigeren van het totale scholingsaanbod op inhoudelijke overlap, theoretische congruentie, interpretatie en aanpak van de onderwerpen:
   • LVB (Licht verstandelijke beperking);
   • Wat is een normale ontwikkeling? (cognitief en sociaal-emotioneel)
   • Hechting
   • Seksualiteit
   • ASS (autisme spectrum stoornissen)
   • CGW (competentiegericht werken)
 • Als ambassadeur gevraagd en ongevraagd adviseren aan Advisium over het thema verlies en rouw bij uithuisplaatsing. Concreet betekent dit:
  • Aandacht vragen voor het herontwerpen van het Persoonlijk Plan; inventariseren wat dit thema vraagt bij het invullen van het Persoonlijk Plan.
  • Advisium om feedback vragen op het ontwerp van het onderdeel 'verlies en rouw bij uithuisplaatsing' in het bestaande scholingsprogramma.
  • De ambassadeur als specialist toevoegen aan Advisium, mogelijk uitbreiden materiedeskundigheid.
 • Concretiseren van de intervisiemogelijkheid voor gezinshuisouders.

Inloggen/ registreren

Voordat je je kan aanmelden voor een activiteit moet je je eerst hieronder inloggen. Heb je je nog niet eerder aangemeld/ geen account? Registreer je dan eerst [klik op de knop 'Registeren' onder de aanmeld-knop].

Nieuwsbrief

Joomla Extensions powered by Joobi

Activiteiten Kalender

Contact

Rudolphlaan 2
3794 MZ  De Glind
T (0342) 45 90 24

Stuur een bericht via ons contact formulier
www.gezinspiratieplein.nl

We doen het niet alleen